Comentarios

Algo fundamental na programación é comentar os programas. En  Python poñemos o símbolo # para comentar os programas. Tamén se emprega cando queremos invisibilizar parte do código para executar o resto do programa:

Se queremos escribir un comentario multiliña podemos poñer en cada liña # ou ben usar comiñas triples """ ao principio e ao final:

 

Comproba a versión de Python Geany: IDE de Python Ola mundo pitónico! Codificando que é xerundio

PIP: instalar bibliotecas Comentarios PSeInt: pseudocódigo