Scratch

Cando a programación se centra en conceptos...

Unha das razóns polas que o uso de Scratch como linguaxe para iniciarse no mundo da programación é que a súa estrutura de bloques facilita que nos centremos nos conceptos de programación e poidamos esquecer a sintaxe da linguaxe. O Scratch ven sendo a maneira máis moderna de realizar diagramas de fluxo, cun valor engadido: o feito de serén executables.logo codigooctopus

No noso traballo anterior: Código Octopus xa creamos unha fonte de recursos para o profesorado de calquera materia que desexe introducir a programación nas súas clases. Neste novo proxecto nos centraremos no emprego do Scratch para iniciarse no mundo da interacción entre a programación e o mundo físico.

Presentaremos nesta sección unha colección de material creado para iniciarse no mundo da robótica.