A lóxica dos ordenadores

Como os ordenadores contan en binario as operacións matemáticas ideais para eles son as operacións booleanas. En 1847 o matemático inglés George Boole desenvolveu unha álxebra coa que traballar en sistemas binarios, de só dous valores. Esta álxebra ten  tres operacións básicas e arroxa sempre dous resultados (verdadeiro= 1 ou falso” 0).

vestimenta booleana
Obra derivada de MichaelFrey (BRScaramell.gif)
[CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],
via Wikimedia Commons

 

Operación E

  • 1 E 1 = 1  verdadeiro

  • 1 E 0 = 0   falso

  • 0 E 0 = 0   falso

Operación OU

  • 1 OU 1 = 1  verdadeiro

  • 1 OU 0 = 1  verdadeiro

  • 0 OU 0 = 0   falso

 

Operación NON

  • !1 = 0 falso

  • !0 = 1  verdadeiro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podes practica coa seguinte aventura de Scratch, na que terás que axudar á serpe a atopar o tesouro seguindo as súas instrucións. A serpe móvese coas frechas do teclado.

[Scratch: Aventura booleana]

 

Reto:

Para computar un pouco máis como o fai un ordendor tenta contestar as seguintes preguntas:

Como contan os ordenadores e os programadores Asignar valores As catro reglas

As comparacións son odiosas A lóxica dos ordenadores Eu concateno, ti concatenas, el concatena... Pase primerio, por favor