Por que ensinar Python?

Para Secundaria e Bacharelato a pregunta é máis ben Por que ensinar CON Python?,  pois o que temos que ensinar son competencias básicas, neste caso de programación e pensamento algorítmico.

Aínda así as vantaxes de Python como linguaxe de programación, tanto na ensinanza coma na vida informática real, son múltiples:

 • É multiplataforma.
 • É libre (a súa licencia é simlar a GPL) e apoia á filosofía open source.
 • Ten unha comunidade moi activa.
 • É sinxelo, intuitivo, flexibel...: a curva de aprendizaxe é máis curta que noutras linguaxes textuais.
 • A lexibilidade do código, moi compacta: require menos liñas de código que outras linguaxes.
 • Multiparadigma: entre outros, orientado a obxectos.
 • "Battery includes": a cantidade de recursos incluidos no programa (bibliotecas, mal chamadas librerías).
 • Uso en/para distintos dispositivos. En especial a Raspberry Pi está fundamentada en Python.
 • Moi importante para análise de datos, Big Data e machine learning: o cal quere decir para o futuro inmediato.

Por suposto Python ten desvantaxes, aínda que iso só será importante para programadores experimentados, non para estudantes:

 • É lento baixo certos estándares.
 • Pode ser pouco seguro.