As comparacións son odiosas

Salvo que sexa un ordenador quen as fai, co único fin de ordenar secuencias. As operacións de comparación son moi habituais nos  programas informáticos. Como nas matemáticas que estudas son:

maior que  >

menor que  <

maior ou igual que  >=

menor ou igual que  <=

diferente a  != ou tamén <>

 

Estes serán os operadores que máis empregamos cando queremos ordenar unha secuencia. Bótalle unha ollada aos noso apartado de métodos de ordenación ou xoga directamente a ordenar de menor a maior as seguintes bolas no menor número de pesadas.

[Scratch: Ordena as bolas de menor a maior peso]

Como contan os ordenadores e os programadores Asignar valores As catro reglas

As comparacións son odiosas A lóxica dos ordenadores Eu concateno, ti concatenas, el concatena... Pase primerio, por favor