Operacións con variables

Comando/significado Scratch Python 3
Crear variable

#Crear unha variable é utilizar unha palabra (das que non estean reservadas) para almacenar un dato. Exemplo:

variable = 'Ola'

#En Python creas unha variable no momento en que lle asignas un valor, En Scratch se creas unha variable e non lle asignas valor este será por defecto 0.

Visualizar variable

input

 

print(variable)
Fixar valor da variable a 42

input

variable = 42
Fixar variable en cadea

scratch

 

variable = 'Ola, caracola'
Preguntar e recoller o valor da resposta

 

nome = input('Cal é o teu nome?')

print('Eu son ' + nome)

Operar co valor dunha resposta

 

idade = input(‘cantos anos tes’)

print(int(idade)+10)

#En Python hai que especificar se o valor introducido é un número enteiro (int) ou decimal (float).

nota = input ('Que nota sacaches?')

print(float(nota)+0.5)

#ou para abreviar

nota = float (input('Que nota sacaches'))

Incrementar (aumentar o valor da variable)

 

idade = idade +1

#alternativa curta: idade+=1

Decrementar (diminuír o valor da variable)

 

idade = idade -1

#alternativa curta: idade -=1

Ordes Básicas e cadeas Operacións matemáticas Operacións con variables Estruturas de control

Datos estruturados Funcións (subprogramas)