Estruturas de control

Estruturas condicionais

 

Comando/significado Scratch Python 3

Condicional Si...Entón

scratch

 

 

if a == 3:

    print ('ola')

#Fíxate na indentación do comando print. Todas as ordes a executar dentro de if deben ir indentadas (faise co tabulador, non coa barra espazadora)

Condicional Se...Senón:

input

 

 

if a == 3:

    print ('ola')

else:

    print('adeus')

#Volvendo á indentación, fíxate que if e else van pegadas ao marxe mentres que as ordendes a executar van indentadas co tabulador.

Condicional anidado (un condicional dentro doutro)

input

if a > 3:

    print ('ola')

elif a > 5:

    print ('caracola')

else:

    print('adeus')

Estruturas iterativas (bucles)

 

Comando/significado Scratch Python 3

Repetir por sempre

(ollo cos bucles infinitos!)

scratch

 

 

while True:

    print('ola')

#en Python non existe a función repetir, construímola cunha condición mentras

Repetir 10 veces

 

# En Scratch non existe bucle for, pero pode implementarse

 

for i in range (10):

     print('ola')

#en Python non existe repetir

Bucle con conta distinta a 1

Exemplo: contar  de 2 a 11 indo de dous en dous

repetir de 2 en 2

# temos que crear unha variable contador como paso previo

 

for i in range (2,11,2):

    print(i)

Bucles anidados

Empregarémolo máis adiante para introducir datos nunha lista

n = 3

for a in range (1,n+1):

    for b in range (1,n+1):

         print(b,'x',a,'=',b*a)

#Fíxate na indentación

Repetir ata que suceda algo (mentres se cumpra unha condición)

 

 

while a != 3:

    print('ola')

Deter o programa

deter

break

#so funciona para saír dun bucle, por tanto so se pode poñer dentro dun bucle

Ordes Básicas e cadeas Operacións matemáticas Operacións con variables Estruturas de control

Datos estruturados Funcións (subprogramas)