As catro reglas

As catro reglas:

 

A principios do século XX as nenas e os nenos ían ao colexio unicamente a aprender a ler, escribir e a saber as chamadas catro regras: (sumar, restar, multiplicar e dividir). Unha vez que xa as sabían podían deixar o colexio (e poñerse a traballar duramente, quita esa cara de envexa que te estou a ver!!).

Esas  Operacións Aritméticas son tamén comúns nas linguaxes de programación. Nin un minuto imos adicar a explicar en que consisten, pero se queres xogar un pouco e ver a túa velocidade computadora proba estes xogos e reta aos teus colegas.

 

 

 

 

O que si imos facer é falar dalgunhas operacións moi habituais no mundo da programación:

Módulo

O módulo dunha división e o resto desa operación, por exemplo:

6 mod 3 = 0, pois 6:3 = 2, e sobran  0

6 mod 4 = 2, pois 6:4 = 1 e sobran 2

Exercicio:

1. Indica o valor das seguintes operacións:

  • 6 mod 2 =
  • 10 mod 3 =
  • 10 mod 4 =
  • 10 mod 6 =
  • 30 mod 4 =

 

Profe, ti redondeas as notas ou as truncas?

Esta é unha pregunta que deberías facerlle sempre aos teus profes, pois non é o mesmo redondear as notas que truncalas, velaquí a diferenza:

[Scratch: Redondeas ou truncas? ]

 

O redondeo matemático consiste en quitar os decimais a un número, pero sempre escollendo o número natural máis próximo ao anterior. En xeral, cando o decimal é maior ou igual que 5 sempre redondeamos cara o número seguinte, pero cando o número decimal é menor que 5 sempre redondeamos cara o número anterior. Por exemplo:

Cando as notas se redondean:

Un 4.9 = 5

Un 4.5 =5

Un 4.4 = 4

 

O truncado das notas é simplemente quitar a parte decimal da nota. Por exemplo:

Cando se truncan as notas:

Un 4.9 = 4

Un 4.5 = 4

Un 4.4 = 4

Exercicio:

2. Indica o valor das seguintes operacións:

  • Truncado de  7.5
  • Redondeado de 7.6
  • Truncado de 9.9
  • Redondeado de  9.7

Como contan os ordenadores e os programadores Asignar valores As catro reglas

As comparacións son odiosas A lóxica dos ordenadores Eu concateno, ti concatenas, el concatena... Pase primerio, por favor