Clasificación deportiva

Problema
Introduce o nome de 5 equipos e os seus puntos para que queden almacenadas. Despois queremos que ao consultar o nome dun equipo diga os seus puntos e o posto na clasificación.
Análise
 • Non teñen por que ser de fútbol, existen máis deportes no mundo.
 • Utilizaremos 2 lista correlativas, aínda que é mellor facelo en Python con un dicionario.
 • Está previsto introducir os datos correctamente, do 1º ao 5º.
Algoritmo
 • Bucle para (repetir en scratch) para gardar e consultar os datos.
 • Variables: para gardar datos, para consultar unha equipa determinada.
 • Listas para gardar os nomes e os puntos, con tamaño predeterminado (5).

 

Solución proposta (lembra, non é única):

.

Diagrama de fluxo (Pseint) Scratch

diagrama

Pseudocódigo (Pseint) Python 3

pseudo

python

 

 

Exercicios:

 1. Modifica o programa para que  se poidan engadir outros números de datos.
 2. Modifica o programa para que se poida escoller o número de datos a introducir.
 3. Modifica o programa para que unha vez terminado de os datos repita a pregunta sobre clasificación indefinidamente. Se queres cortar o bucle engade un valor centinela (palabra clave que se a escribe corta o bucle) para finalizar.
 4. Engade consultas complexas: Cales teñen mais puntos que a media.
 5. Engade consultas complexas: Clasificación inversa (de menor a maior puntos).
 6. Engade consultas complexas: Citar a clasificación por orde alfabética.

[Repl.it: Clasificación]

Estruturas secuenciais Estruturas condicionais Estruturas iterativas: Bucles

Fizz Buzz Sumar impares Seleccionar o máximo

Clasificación deportiva Base de datos de temperaturas