Estruturas de control: secuencial, condicional, iterativa

Antes en Python:

  • Executar programas
  • Operadores lóxico-matemáticos
  • Variables
  • Datos estruturados simples (listas)

Paseniño estamos no Nivel 3 de 6 que podes acadar na páxina de Algoritmia sobre Python:

Se hai un módulo que empregamos moito en Scrtach é o de , no que figuran as estruturas básicas que podemos empregar. En xeral, calquera programa informático pode descompoñerse en tres tipos de estruturas básicas (segundo o teorema da programación estruturada).

Estruturas Explicación Exemplos en Scratch
Secuencial A estrutura máis básica, que consiste en escribir ordes unha detrás da outra.

estruturas secuenciais

 

Condicional Realiza unha ou outras operacións segundo determinadas condicións. estruturas condicionais
Iterativa Repite  un conxunto de ordes, establecendo bucles.

estruturas iterativas

 

Unha vez coñecidas estas estruturas podemos resolver calquera algoritmo simple. E calquera problema, por moi complexo que sexa, SEMPRE poderá reducirse a unha sucesión de algoritmos simples (vale, logo non é tan sinxelo, pero isto é a teoría).

Estruturas secuenciais Estruturas condicionais Estruturas iterativas: Bucles