Operacións matemáticas

Consello para profes ou alumnado autónomo: adicar un pouco de tempo a explicar/repasar as función lóxicas e o uso habitual do redondeo, módulo e truncado en programación.

Comando/significado Scratch Python 3

Sumar:

  • Dous números
  • Un  nº e unha variable
  • Dúas variables

scratch

 

4 + 2

a + 2

a + b

Restar / Multiplicar / Dividir

input

 

4 - 2

a * 2

a / b

É a igual que 2?

input

a == 2

#ollo: un único símbolo de = é para asignar

É a distinto de b?

 

a != b

#(o uso de <> está en desuso)

Menor que / maior que

scratch

 

a < 2

4 > b

Operadores lóxicos:

NOT (NON)

AND (E)

OR (OU)

 

not

and

or

#Se queres comprendelos mellor vai aquí

a módulo 2

(resto dunha división)

 

a%2
Redondeo

round(a/b)

#Se queres entender a diferenza entre a función redondeo e a truncado mira aquí

Truncado

(cociente, parte enteira dunha división)

a//b

alternativamente podes usar a función floor():

import math

floor(a/b)

Número aleatorio entre 1 e 10

 

from random import randint

a = randint(1,10)

#garda o resultado na variable a

Operacións diversas

 

Como norma xeral importar a librería math e logo buscar. A cantidade de operacións é inmensa e de seguro atoparás a que buscas. Podes consultalas aquí

import math

math.sin(math.pi) #seno de pi

math.cos(x) #coseno de x

math.factorial(10) #factorial de 10

math.pow(2,3) #2 elevado a 3

math.sqrt(2) #raíz cadrada de 2

#Proba a escribir as funcións sen math. Se non vai é cando podes escribir math xunto co liña de import

 

 

Ordes Básicas e cadeas Operacións matemáticas Operacións con variables Estruturas de control

Datos estruturados Funcións (subprogramas)