Figuras xeométricas mediante coordenadas

Estamos tan afeitos a ver imaxes nunha pantalla que non nos preguntamos como están feitas.

As imaxes dixitais están compostas por pixeles. Cada pixel representa a cor dun único punto da imaxe. Por tanto un pixel é como un pequeno cuadradiño dunha única cor. Cada cor pode ser creada misturando a cantidade axeitada de luz: vermella, verdeazul.

como se forma unha imaxe
de Gringer [CC0], from Wikimedia Commons

A calidade das imaxes virá determinada polo número de pixeles que conteñan e pola cantidade de información (cor) que conteña cada pixel. Así, por exemplo, a imaxe anterior da cariña ten unha resolución de 25 x 25 pixeles (para calculalo so tes que contar os cadradiños que hai de largo e os cadradiños que hai de alto).

Debuxa o teu nome en pixeles

 

Para entender mellor este concepto imos practicar a empregar unicamente unha cor, debuxando nunha pantalla de pixeles. Proba a escribir o teu nome na seguinte pantalla de Scratch.

[Scratch: Debuxar pixeles]

Retos:

 1. Cal é a resolución desta pantalla?
 2. Como podes codificar o teu nome para que un ordenador sexa quen de reproducir o teu debuxo?
 3. Proba a debuxar en pixeles con outras resolucións empregando pixelart.

Debuxar liñas mediante coordenadas

Observa os dous debuxos seguintes. En ambos debuxos vemos a mesma liña. A diferenza  é que se fas un zoom sobre cada unha delas verás que na primeira os pixeles da imaxe aparecen así que o zoom é moi grande, pero na segunda non.

 


Liña feita por pixeles (.png)


Liña feita por coordenadas (.svg)

Algunhas imaxes, en xeral compostas por figuras xeométricas, están deseñadas de tal xeito que aínda que fagas zoom sobre elas seguirás a ver a imaxe perfectamente debuxada. Esto sucede porque a codificación desa imaxe non está dada por pixeles, senón por coordenadas.

Pero...como saben os ordenadores que pixeles deben escurecer para facer unha liña?.

19                                        
18                                        
17                                        
16                                        
15                                        
14                                        
13                                        
12                                        
11                                        
10                                        
9                                        
8                                        
7                                        
6                                        
5                                        
4                                        
3                                        
2                                        
1                                        
0                                        
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Retos

 1. Escribe as coordenadas iniciais e finais das anteriores rectas.
 2. Debuxa na seguinte cuadrícula as liñas rectas que unan as seguintes coordenadas:
  • (2,17) a (10,17)
  • (18,2) a (18,14)
  • (1,5) a (8,12)

[Scratch: Debuxar pixeles con coordenadas

3. Agora unha liña máis difícil: sen empregar unha regra, debuxa unha liña recta que una as dúas ras. Comproba despois cunha regla se está ben feita, é dicir, se a regla pasa por todolos pixeles intermedios.

[Scratch: Debuxar rectas mediante pixeles]