Heroes da clase algorítmica

Non hai nada máis falso, na actualidade, que achacar os avances científicos e tecnolóxicos a figuras individuais, xenios inventores tipo Leonardo da Vinci. É moi probable que gran parte da sociedade pense que os ordenadores inventounos Bill Gates e perfeccionunos Steve Jobs, ou viceversa. Isto da unha visión restrinxida e incorrecta da Ciencia e a Tecnoloxía, cando non falsa, e axuda a difundir un discurso político neoliberal que pretende colocar aos individuos (normalmente homes brancos) como os únicos elementos sociais a ter en conta, obviando ou menospreciando as estruturas sociais ou os colectivos ( o caso das mulleres é o máis paradigmático). Se afirmamos que o marabilloso científico (e por riba diso, gran persoa, con un gran compromiso ético e social) Tin Berners-Lee inventou a internet gráfica, o código HTML, decimos a verdade e recoñecemos a súa autoría. Pero temos que engadir que iso foi no CERN, o principal laboratorio de investigación mundial, gran plataforma de investigación pública, onde unha gran cantidade de investigadores poideron valorar a súa idea e axudar a difundila. Con isto decimos que as grandes achegas necesitan estruturas, normalmente públicas, para comunciarse e mellorarse. Exemplos como este poñen de manifesto que as políticas de certos gobernos, realizadas coa ignorancia de gran parte do seu electorado, de restrinxir a financión pública da investigación supoñen un atraso tecnolóxico a medio prazo.

Pese a ese perigo de falsear a realidade, consideramos que é positivo na educación secundaria dar a coñecer a identidade e obra de certas persoas relevantes no eido a estudar, como axuda ao contexto cultural que debe acompañar a unha formación técnica. Pero tendo sempre diante un enfoque social das súas achegas, pois os seus aportes serían irrelevantes non se non están dentro dunha estrutura social favorable á súa difusión. Isto non supón negar que teñan existido grandes xenios como Alan Turing.

 

Ada Lovelace (1815-1852):

 

Ada

 

Que fixo:

A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

 • Estutura algorítmica

Charles Baggage (1791-1871):

 

charles

 

Que fixo:

 • Primeiro computador mecánico (teórico)
 • Máquina diferencial e analítica
 • Criptografía

A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

 • Hardware (mecánico)

Alan Turing (1912-1954):

 

alan

 

Que fixo:

 • Verdadeiro xenio matemático
 • A lóxica teórica dos ordenadores
 • Test de Turing
 • Mártir da homofobia

A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

 • Lóxica computacional
 • Test de Turing
 • IA

John Von Neumann (1903-1957):

 

Ada

 

Que fixo:

 • Matemática, física, informática...
 • Creador do primeiro ordenador electrónico e das bases das ciencias da Computación
 • Definiu o bit
 • Debería ser igual de famoso que Einstein

   A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

   • Hardware
   • Algoritmia

  Hedy Lamarr(1914-2000):

   

  Ada

   

  Que fixo:

  • Precursora do WI-FI e doutras tecnoloxías da comunicación
  • Ao tempo, foi unha famosa actriz do Hollywood clásico

  A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

  • Protocolos de comunicación

  Joan Clarke (1917-1996):

   

  Ada

   

  Que fixo:

  • Criptoanalista.
  • Peza fundamental no hackeo de Enigma, máquina codificadora dos nazis.

  A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

  • Criptografía

  Grace M. Hopper (1906-1992):

   

  Ada

   

  Que fixo:

  • Programadora, a primeira en programar o Mark I.
  • Utilizou o primeiro compilador.
  • Peza fundamental no hackeo de Enigma, máquina codificadora dos nazis.

  A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

  • Programación
  • COBOL, linguaxe de alto nivel

  Ana Mª Prieto (1942-2018):

   

  Ada

   

  Que fixo:

  • Probablemente primeira programadora galega

  A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

  • Programación de máquinas

  Margaret Hamilton (n.1936):

   

  margaret

   

  Que fixo:

  • Científica, matemática, enxeñeira de software
  • Escribiu parte importante do código da misión Apolo XI

  A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

  • Programación de máquinas

  Richard Stallman (n.1953):

   

  richard

   

  Que fixo:

  • Ciencias da computación.
  • Un dos creadores e difunsores do software libre e do GNU.
  • FSF (free software foundation).

  A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

  • Sistema operativo.
  • Licenzas.
  • Protocolos.

  Linus Torvalds (n.1969):

   

  linus

   

  Que fixo:

  • Programou o kernel do SO Linux
  • Impulsor de GNU-Linux

  A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

  • Sistema Operativo
  • Software libre

  Guido van Rossum (n.1956):

   

  linus

   

  Que fixo:

  • Creador de Python

  A que aspecto da cultura algorítmica fai referencia:

  • Linguaxes de programación